Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Historische Kalender, gevestigd te Hoorn.

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van De Historische Kalender.
  2. Algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden worden niet door De Historische Kalender erkend.
  3. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden.
  4. Door het plaatsen van een bestelling geeft u ook te kennen dat u kennis heeft genomen van en akkoord bent met de informatie, zoals vermeld bij “Prijzen”, “Betaling” en “Verzending”.
  5. De Historische Kalender respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens en zal deze gegevens niet aan derden verstrekken.
  6. De Historische Kalender zal naar aanleiding van de door u aangeleverde gegevens geen reclame doen toekomen, middels mail of anderszins.
  7. De Historische Kalender kan niet aansprakelijk worden gesteld, indien zij ten gevolge van overmacht niet kan voldoen aan haar verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
  8. De Historische Kalender garandeert dat het geleverde product voldoet aan de vermelde omschrijvingen en getoonde voorbeelden.
  9. Indien de speciaal voor u gemaakte bestelling en/of verzending en levering hiervan niet aan uw verwachtingen voldoet, dan kunt u via mail of telefoon contact met ons op nemen. We kijken dan samen met u, hoe we dit naar tevredenheid kunnen oplossen.

Deze versie is geldig vanaf 1 januari 2018.